ЛЮТО, ПО-ЛЮТО, НАЙ-ЛЮТО….

Съществува скала измерваща „лютевината“ в лютите чушки, наречена Scoville, мерната единица се нарича Shu, но в този сайт ще намерите нашата оценка за лютевината, която се отнася не само до чили.

Постарали сме се визуално да онагледим тези от продуктите ни, който могат да се опишат като люти с приложената тук скала.