Номерът ASTA се отнася до яркостта на червения цвят и е средство за класификация на червения пипер.
Червеният пипер се среща със следните стойности: 60, 80, 100, 120, 140, 160 ASTA
По-общо можем да групираме в 2 главни категории
80 – 100 ASTA – стандартен клас
120 – 140 ASTA – премиум/висок клас